ORIGEN

LA NOSTRA MISSIÓ...
ÉS LA TEVA MISSIÓ

Interpretar què necessites, definir les formes d'intervenció possibles i executar-les. Desenvolupem projectes propis o participem en Aliances Estratègiques. L'Enginyeria, la formació, la capacitació i l'experiència de les persones juntament amb l'ús de tecnologies de la informació són les nostres fortaleses.

PROMOURE LA
SINGULARITAT

Ens interessa de manera especial que les nostres activitats professionals tinguin conseqüències útils a la societat. Que la major part puguin situar-se en el camp de la Responsabilitat Social Corporativa. Per tant, per poder invertir en acció social, principalment amb els nostres recursos, és molt important la generació de riquesa, el disseny de línies ètiques i transparents de negoci. D'aquesta manera neix el 1995 Einsmer Business Designer.

Creem feina jove alhora que recuperem les persones sèniors portadores d'experiència vital i professional, amb la qual podem arribar tan lluny.

Joan N. García-Nieto París
Antoni Vallés i Muntades

ORIGEN

Aquest és l'origen de la més important de les nostres línies estratègiques. Tant a la nostra organització, com a la societat, crear models que permetin recuperar l'experiència de la gent gran. El coneixement es transfereix de maneres infinites, però, l'experiència com a tal, no. Només hi ha un mecanisme eficaç, en aquest moment, per fer-ho. Comptar amb les persones que en tenen. I aquest petit acte –veure programa Pacte Generacional–, en aparença, és realment un gran acte amb rellevants conseqüències socials i econòmiques en el nostre model de societat actual. Una acció que ho pot canviar tot.

Amplis reptes: Gestionar el coneixement a les organitzacions, però també l'experiència; considerar-la un dels nostres actius empresarials més importants –per sobre dels intangibles, les persones–. I serà més fàcil quan es pugui quantificar.

TREBALLAR
AMB PASSIÓ

EN 1997

El 1997 Einsmer adquireix Can Camprubí gràcies a la voluntat del seu propietari Ciprià Camprubí Domingo. I inicia una important reforma de consolidació. Els estudis tècnics confirmaran, que aquesta intervenció providencial, va evitar el seu esfondrament imminent per danys estructurals acumulats des de la data de la seva construcció el 1927.

Josep Maria Jujol Jr., director de l'Arxiu Jujol i primogènit de l'Arquitecte Josep Maria Jujol, es converteix en el nostre principal inspirador durant la reforma, fins a l'actualitat. Un admirable, incansable guardià i pedagog de l'Obra Jujol.

LA CASA CAMPRUBÍ

La Torre Camprubí es converteix llavors en Centre de Recerca i Innovació en tecnologies socials, estudis i projectes de desenvolupament local i com a centre de Formació Ocupacional i Formació Superior en cooperació amb l'Institut de Ciències de l'Educació o la Càtedra d'Organització d'Empresa de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona entre altres institucions.

Jujol Jr. and Josep Mª

COMENÇAMENT

Durant els primers anys del segle XX i el període entre Guerres, la família Camprubí es va dedicar principalment a l'Obtenció de Roses, disseny i gestió de Jardins –com el de l'actual museu AGBAR–. Destacant, amb un reconegut prestigi internacional, juntament amb la Família Dot.

EINSMER

Einsmer i totes les persones que participem en aquest projecte emprenedor, hem tingut l'oportunitat de capitalitzar aquest "esperit Camprubí": Contribuir a fer un món millor, treballant amb la màxima voluntat, en qualsevol de les nostres iniciatives i els seus petits detalls.

Cebrià Camprubí Nadal