Subir

Einsmer

Europe in your life


Red de ciudades inteligentes.

La Xarxa Europe in your life neix amb la missió d'ajudar a la dinamització de l'economia local dels territoris adherits mitjançant:

1. La cooperació interterritorial on la funció més important és la de generar una alta visibilitat i notorietat a la xarxa internet en benefici de cada una de les parts de manera particular. Aquesta cooperació, també, permet optimitzar inversions i garantir l'estalvi energètic i de recursos, la seva eficiència i rendibilitat.

2. El foment de l'ús de les noves tecnologies dins de la ciutat de manera més eficient i interactiva entre el comerç local, els ciutadans, les empreses i els emprenedors. Fer possible una fàcil interacció entre persones segons sigui el seu rol en cada moment (emprenedor, comerciant, consumidor, gestor públic, …) .

3. Desenvolupament d'una estratègia continental europea conjunta de posicionament i notorietat a la xarxa global, recolzant-nos en la transferència de tecnologia, coneixement i experiència a partir de la cooperació entre les administracions, les unitats econòmiques i les persones.

Portes d'Enllaç TerritorialsLa Xarxa Europe in your life es construeix mitjançant la suma de Portes d'Enllaç Territorials. Aquestes Portes d'Enllaç són una finestra a la xarxa que multiplica la seva potència i visibilitat gràcies a la seva arquitectura interna basada en la cooperació i optimització de recursos entre municipis. És, per tant, una interface pensada per a:

1. Afavorir la interacció entre la promoció cultural de la ciutat, econòmica i social i els ciutadans. Els seus efectes es multipliquen gràcies a la formació de la xarxa de cooperació.

2. Canalitzar la alta energia resultant d'aquesta interacció i reconduir-la sense necessitat de noves inversions cap a les diferents unitats econòmiques (pimes, emprenedors, administracions, …)

3. Facilitar l’accés de les persones a la informació amb l'objectiu d'aconseguir una alta intel•ligència col•lectiva i, d'aquesta forma, incrementar la competitivitat local.

4. Gràcies a la Porta d'Enllaç, cada territori pot plantejar amb major innovació d'accions i estratègies conjuntes entre el comerç de proximitat, la cultura, la emprendedora i la bona governança.

5. Ser autosostenible, on la seva expansió afavoreixi una clara reducció de costos i una cada vegada més gran eficiència i potencialitat. Augmentar la prosperitat i recuperar posicions en el model europeu de benestar social.

Enllaços a la xarxa Europe in Your life:
Mari Carmen Pérez
In memoriam
Mari Carmen Pérez
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
CAN CAMPRUBÍ - Torre de les Roses. Parc de la Infanta (interior)
08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA
Tel: +34 933770014 | Fax: +34 934741455
Cruz de Jujol